תעודת אחריות – Clark & Comfort

תעודה זו מבטיחה אחריות למערכות ישיבה רגילות ומתכווננות \ כורסאות טלוויזיה \ מערכת מזנון ושולחן \ מערכת פינת אוכל.

תקופת האחריות – 12 חודשים ממועד אספקת המוצר.

תכולת האחריות – אנו מתחייבים בזאת לתקן כל קלקול או פגם שנתגלה במוצר ואשר נובע מתכנון רשלני ו \או שימוש בחומרים פגומים ו \או פגם בייצור. לעשות זאת במשך תקופת האחריות בלבד, זאת במידה ולרוכש יש טופס הזמנה \ קבלה \ חשבונית של Clark & Comfort בע"מ או של אחד ממפיציו.
בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה והחברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שרות ותיקונים בתשלום גם לאחר תום תקופת האחריות.

האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

 1. קלקול שנגרם על ידי חבלה \ תאונה \שימוש לקוי \ טיפול רשלני בלתי נכון או בלתי סביר (שלא בהתאם להנחיות הטיפול להלן) או שנגרמו על ידי כוח עליון.
 2. נעשו במוצר שינויים \ שיפוצים ו \או תיקונים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי Clark & Comfort.
 3. הקלקול נגרם בזדון ו \או במעשה ו \או במחדל רשלני שלא על ידי Clark & Comfort ו \או מי מטעמה או במהלך \ עקב העברת המוצר מהמקום אליו סופק ללקוח שלא באמצעות Clark & Comfort.
 4. הבדלי גוון או צבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של העץ או הבד ו \או כתוצאה מחשיפת המוצר לשמש או תאורה טבעית חזקה.
 5. הבדלי צבע \ גוון \ צורה ומידות במוצרים שיוצרו בעבודת יד.
 6. סטיות בגוון הריפוד בספות שמגיעות במשלוחים שונים וסטייה מהקטלוג המצוי בתצוגה \ אתר או פגיעות בבד \ דמוי עור \ עור או תפרים שנפרמו עקב שימוש בלתי ראוי (למעט תפרי חיזוק שהם מהותיים) לדוגמא כתוצאה מקפיצת ילדים על המושבים או שימוש במושב או בידיות כדרך סולם ולא כנהוג.
 7. על שברים במוצר אשר קרו לאחר קבלת המוצר כאשר הוא תקין למעט מקרים של תכנון מוצר לקוי.
 8. על שריטות, פגיעות בצבע, הבדלי גוון בציפוי, כתמים או פגמים בבד אלא אם נתגלו והובאו לידיעתנו במעמד קבלת המוצר וזאת לאחר שיתברר שהליקויים אינם נגרמו מאופן ייצור המוצר. יש להיות מודעים שההיתכנות לשינוי גוון בבדים בהירים הינו גבוה יותר ויכול להיגרם מסיבות חיצוניות כביסה או חומרי ניקוי שאינם מתאימים.
 9. על נזקים שנבעו מהובלה עצמית ו \או התקנה עצמית ו \או טיפול אחר במוצר שלא על ידי נציגים רשמיים של החברה.
 10. במקרה של חבלות ו \או מכות ו \או שריטות או נזק אחר אשר עשוי להיגרם במהלך הובלה עצמית ו \או התקנה עצמית.
 11. פגמים שנוצרו כתוצאה מגרירה תוך כדי אחיזה בידיות הספה, נזקים אפשריים פרימת תפרים, קרעים וכן שבר של רגלי ספה.
 12. נזק אשר נגרם על ידי הלקוח כגון שבר \ קרע \ כתמים או כל נזק משימוש ניתן לקבל שירות בתשלום בלבד כולל בגין חלקי החילוף של המוצר ומנגנוניו לרבות רגליים וזאת על פי שיקול דעת החברה.
 13. לחברה הזכות לבחור בין תיקון להחלפת המוצר או חלק ממנו לבין זיכוי מלא או חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי כל עוד יתברר שהליקוי אינו נובע מאופן ייצור המוצר תוך שיובא בחשבון זמן השימוש במוצר על ידי הלקוח.
 14. תתכן סטייה של עד 2% מהמידות הרשומות באתר או המצויות בתצוגה, סטייה זו לא תהווה עילה לביטול או החזרת המוצר.
 15. במקרה של החלפה או ריפוד מחדש, תקופת האחריות תמשך מיום אספקת המוצר בתוספת חודש מתנה.
 16. לא תחול אחריות על מוצרים אשר נרכשו מתצוגה \ עודפים \ מוצרי סוג ב' ולא תתאפשר החזרה ו \או החלפה אלא בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

הוראות שימוש נכון בידיות \ ראשים מתכווננים:

מנגנון הידית נועד לשימוש במצב שכיבה לחלוטין ועולה למספר דרגות גובה בהתאם למפרט הידית.

יש לאחוז בדופן החיצוני של הידית (להבדיל מקדמת הידית \ הראש המתכוונן) ולהעלות אותה כלפי מעלה בצורה עדינה ללא הפעלת כוח. לצורך הורדת ידית \ הראש המתכוונן למצב שכיבה בחזרה, יש להביא אותה לנקישה אחרונה ואז להוריד אותה למטה בחזרה ולא לדחוף אותה בכוח.

בשום מצב אין לדרוך \ לעמוד \ להפעיל לחץ כלשהו על הידית כשהיא במצב מורם!

לא תינתן אחריות על שבר במנגנון אשר נבע משימוש בכוח ושימוש בלתי סביר.

הראשים המתכוונים לא נועדו למשחק אלא לנוחיותכם ויש להשתמש בהם ללא הפעלת כוח ובצורה נכונה, מקרים מסוג זה עלות השירות תחול על הלקוח.

הוראות שימוש נכון במערכות ישיבה

מערכות ישיבה הכוללות ריקליינרים הן מערכות מאוד כבדות מכיוון שהן מכילות מנגנוני מתכת נשלפים, חל איסור מוחלט להזיז את המערכת בחלקיה השונים תוך כדי משיכת הידיות דבר אשר עם הזמן יוצר קרע באותו האזור ועל כך לא תחול האחריות. הזזת חלקי המערכת אמורה להתבצע אך ורק תוך כדי אחיזה בצדי המוצר הקשיחים וגרירתו למקום המבוקש.

לגבי שאר הספות הדרך היחידה להזזתן היא על ידי הרמתן בלבד ולא גרירתן  שכן "נפילת" או שבר של רגלי סלון הם השכיחים ביותר והסיבה היא צורת הזזה שאינה נכונה..

מתן השירות:

 • לקוח אשר תתואם מולו הגעת איש שירות לא ימצא בביתו יחויב בעלות הגעה בפעם השנייה מראש.
 • Clark & Comfort רשאית, אולם אינה מחויבת, לתת שירות לאחר תום מועד האחריות למוצרים צרים שנרכשו אצלה.
 • בכל מקרה של שירות בו ייאסף המוצר על ידי Clark & Comfort לתיקון לא יסופק מוצר חליפי זמני תחתיו.
0